Category Archives: แนะนำธุรกิจ

“แฟรนไซต์การศึกษา” ธุรกิจการค้าที่น่าเฝ้ามองในยุคปัจจุบัน

“แฟรนไชส์การศึกษา” ถือเป็นหนึ่งในธุรกิจการค้าแฟรนไชส์ที่ได้รับความเอาใจใส่ทั้งในแง่การออกทุน พร้อมด้วยการเติบใหญ่ของการทำงาน ทั้งธุรกิจที่มาจากต่างประเทศ พร้อมด้วยภายในประเทศ เช่นนี้ เพราะจุดหมายที่เด่นของการใช้บริการ ก็เพื่อสร้างเสริมปัญญากับความชำนาญของผู้เรียน พัฒนาสมรรถนะทางด้านการศึกษาเล่าเรียนและการทำงาน รวมถึงการคุมสภาวะทางอารมณ์ของผู้เรียนรู้ให้มีสมาธิ พัฒนาระบบจิตให้เป็นหลั่นขั้นมากยิ่งขึ้น จากสถานะสังคมในปัจจุบัน ที่การดำเนินชีวิตมีการแข่งขันสูงในแทบทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างยิ่งด้านการศึกษา เป็นแรงผลักดันให้ผู้ปกครองพร้อมทุ่มเทให้ความหมายกับเรื่องการเล่าเรียนกับเสาะหาสิ่งที่ดีที่สุดมาก่อนเรื่องอื่นๆ เพื่อวางแผนอนาคตที่ดีให้แก่บุตรหลาน ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่จะต้องพยายามพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะเพิ่มมากขึ้น การลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์การศึกษา กำลังเป็นที่นิยมของผู้ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจ(Start-up business) เป็นพิเศษผู้ประกอบการค้าขนาดกลางพร้อมกับขนาดเล็ก (SMEs) เนื่องจากบริษัทเจ้าของสิทธิ์หรือบริษัทแม่ส่วนใหญ่เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงในวงการการศึกษา มีมาตรฐานและผลงานเป็นที่ยินยอมพร้อมใจในลำดับชั้นประเทศและระดับสากล ทำกับแฟรนไชส์ยังมีการถ่ายทอดประสบการณ์ ขบวนการการต่อเรือธุรกิจ การออกแบบแต่งแต้มร้าน การจัดหาอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนและผลผลิตที่สัมพันธน์ ตลอดจนการฝึกพร่ำสอนพนักงานและบุคลากรให้อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งสามารถช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถเปิดกิจการและดูแลได้โดยเร็ว และมีโอกาสประสบผลได้ผลสำเร็จมากกว่าเริ่มดำเนินธุรกิจด้วยตนเองส่งผลให้ในแต่ละปีมีผู้ประกอบการรายใหม่ได้ให้ความสนใจลงทุนในการงานแฟรนไชส์การศึกษาเป็นจำนวนมาก ซึ่งด้วยว่าในประเทศไทยถือว่ายังมีหนทางเติบโตสูง เป็นพิเศษการขยายสาขาเข้าสู่ตลาดชนบท เพราะฉะนั้น ผู้ประกอบการค้าเอสเอ็มอีที่สนใจจะลงทุนในการงานแฟรนไชส์การศึกษา จึงควรเล่าเรียนลักษณะและหมวดแฟรนไชส์การศึกษาในแบบอย่างต่างๆ รวมถึงวัตถุแวดล้อมที่นำไปสู่ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ ท่ามกลางการลองเชิงที่คิดว่าจะทวีความร้ายแรงมากขึ้นในระยะตรงหน้า  

Posted in แนะนำธุรกิจ | Tagged | Comments Off on “แฟรนไซต์การศึกษา” ธุรกิจการค้าที่น่าเฝ้ามองในยุคปัจจุบัน